Nedir event preventDefault

Javascript işlemlerinde bir işlemin olağan hareketinden ziyade farklı bir işlem yada olağan hareketinin öncesinde araya başka işlemler fonksiyonlar çalıştırmak istediğimizde kullandığımız fonksiyondur.